Van partnerschap naar ouderschap

Kinderen en Ouderschap

De kinderen

Ook kinderen hebben vaak veel vragen. Zij hebben de neiging de antwoorden op deze vragen bij zichzelf neer te leggen, omdat ze jullie als ouders hiermee niet lastig willen vallen. Of hebben het gevoel schuldig te zijn aan de scheiding. Gedachten als: Waren we wel lief genoeg? Hadden we beter moeten luisteren? zijn vragen die veelvuldig voorkomen bij kinderen van gescheiden ouders.

Het is van belang kinderen te betrekken bij de begeleiding van jullie scheiding. Kinderen scheiden immers mee. Zij  kunnen ook ideeën hebben wat betreft de nieuwe situatie die voor hen zal ontstaan. Wij bieden kosteloos het kindgesprek aan waarin zij dit met ons kunnen bespreken, omdat wij het belangrijk vinden dat het straks ook voor hen goed geregeld is. Het is ook mogelijk om meer dan een gesprek te voeren met de kinderen tegen een aangepast uurtarief.

Dankzij onze ruime ervaring met het werken met kinderen en jongeren, weten wij hoe het gesprek het beste aan kunnen gaan met jullie kinderen. Dit doen wij op een laagdrempelige manier  waarbij we gebruik maken van bijvoorbeeld het werkboek voor van het ‘Zandkastelenprogramma’. Vanzelfsprekend geven wij een terugkoppeling van dit gesprek.

Van partnerschap naar ouderschap

Voor een goede verstandhouding na de scheiding is het belangrijk dat jullie van de partnerrol overgaan naar de rol van ouders. Wij zullen jullie hierin begeleiden.

Tijdens onze begeleiding wordt de onderlinge communicatie verbeterd en zullen jullie merken dat jullie het misschien niet over alles eens zijn, maar dat er wel ruimte ontstaat voor begrip voor elkaars belangen.

Wisten jullie dat kinderen minder problemen ervaren met een scheiding als hun ouders goed met elkaar blijven communiceren.

Ouderschapsplan

In de ouderschapsplan worden alle afspraken rondom de kinderen beschreven en vastgelegd. Het gaat hierbij om verschillende onderwerpen, zoals: afspraken over bij wie de kinderen verblijven en wanneer, afspraken over het vieren van de verjaardagen, afspraken over wie de verantwoording op zich neemt aangaande de dagelijkse verzorging van de kinderen, afspraken over de verdeling van de kinderkosten, et cetera.

Naarmate de jaren verstrijken, worden de kinderen ouder en veranderen de behoeften en wensen van zowel kinderen als ouders. Wanneer door deze veranderingen het ouderschapsplan niet (goed) meer functioneert, dient deze te worden aangepast om de verstandhouding met elkaar goed te houden.

Indien gewenst, bieden wij ondersteuning bij het herzien van het ouderschapsplan.