De kinderen hebben ook een stem

Werkwijze bij scheidingsbegeleiding

1. Gratis oriënterend gesprek

In dit vrijblijvende gesprek bespreken we kort jullie situatie. Vervolgens lichten wij onze werkwijze toe en kijken we samen welke mogelijkheden het beste aansluiten op jullie wensen. Aan het einde van het gesprek kunnen wij een indicatie geven van de kosten.

2. Inventarisatie

Tijdens de gesprekken is er voldoende ruimte voor jullie emoties. De belangen van jullie beide zullen helder worden. Jullie wensen rondom de woning, financiën, pensioen, kinderen en de ouderschapsregeling zullen ter sprake komen. We nemen zoveel mogelijk jullie wensen als uitgangspunt. We werken nauw samen met specialisten binnen verschillende vakgebieden om jullie wensen op haalbaarheid te toetsen, en tot duurzame afspraken te komen.

3. Kindgesprek

We voeren kosteloos een gesprek met jullie kinderen volgens de methode van het programma ‘De kinderen scheiden mee’. Op deze manier worden zij betrokken bij het scheidingsproces.

4. Ouderschapsplan

Tijdens deze gesprekken wordt de input van het gesprek met jullie kinderen meegenomen. Vervolgens lopen we met elkaar het gehele ouderschapsplan door en laten we jullie nadenken over de verschillende scenario’s waarover jullie samen beslissingen moeten nemen. Zo is het voor jullie kinderen ook goed geregeld.

5. Afspraken vastleggen

Als alle afspraken zijn getoetst op haalbaarheid, worden ze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het ouderschapsplan zal hieraan worden toegevoegd. Jullie ontvangen een concept vaststellingsovereenkomst. Natuurlijk kunnen jullie hier nog aanvulling op geven. Vervolgens wordt deze definitief gemaakt.

6. Juridische afhandeling

Wij laten voor jullie de scheiding rechtsgeldig maken bij de rechtbank. Hiervoor moet een advocaat worden ingeschakeld. Jullie zijn vrij in de keuze van de advocaat.

7. Follow-up

Nadat het traject met tevredenheid is afgerond bieden wij een gratis follow-up gesprek aan. Dit gesprek vindt een half jaar na de laatste afspraak plaats.  Wij nemen contact met jullie op voor het maken van deze afspraak. Tijdens dit gesprek horen wij graag hoe het jullie en jullie kinderen gaat in de nieuwe situatie. Indien er aanpassingen nodig zijn, bespreken we met elkaar wat wij hierin voor jullie kunnen betekenen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.