Scheiden en de belastingdienst

Wanneer je gaat scheiden heb je ook te maken met de belastingdienst. Dit heeft bijvoorbeeld te maken het met verdelen van het vermogen.

Voorbeeld:
Jullie zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit houdt in dat bij het moment van het aangaan van het huwelijk, alle persoonlijke bezittingen en schulden binnen de gemeenschap vallen. Dus alle bezittingen en schulden zijn van jullie samen.
Lees meer